Dlaczego szachy?

Wartości dydaktyczne i wychowawcze szachów:

Szachy to gra niezwykle wartościowa, ponieważ stanowi specyficzną kombinację sportu, naukowego myślenia i elementów sztuki. Taki rodzaj intelektualnej aktywności pozytywnie wpływa nie tylko na rozwój umysłowy, ale także osobowościowy. Dlatego obecnie nauka gry w szachy jest wprowadzana dla dzieci w wieku przedszkolnym. Można poznać szachy zasady w krótkim czasie i stanowią one doskonałe narzędzie, służące do rozwijania pozytywnych cech i umiejętności dzieci. Gra w szachy doskonali pamięć i uwagę, rozwija zdolność koncentracji, logicznego myślenia. Wpływa również na rozwijanie pozytywnych cech i postaw takich jak obiektywizm, tolerancja, wytrwałość w dążeniu do celu.

Korzyści wynikające z umiejętności gry w szachy:

– rozwijają zdolności matematyczne,
– rozwijają logiczne myślenie,
– rozwijają komunikację,
– umiejętność podejmowania decyzji,
– umiejętność rozwiązywania problemów,
– kreują intelekt,
– wyrabiają zmysł obserwacji,
– rozwijają pamięć,
– uczą szacunku i poszanowania rywala,
– dają pewność siebie,
– uczą odpowiedzialności,
– rozwijają wyobraźnię,
– rozwijają kreatywność,
– rozwijają koncentrację,
– uczą dyscypliny,
– uczą determinacji,
– uczą systematyczności, pilności,
– uczą cierpliwości,
– uczą zaangażowania,
– dodają odwagi,
– uczą planowania,
– uczą prawidłowego oceniania sytuacji,
– uczą uczciwego współzawodnictwa,
– wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów,
– rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach,
– uczą strategicznego myślenia,
– uczą radzić sobie z niepowodzeniami,
– rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem.