INTERNETOWE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA LUKKS KIELCE w SZACHACH

5.09.2020 rok – o godzinie 10:00 – ZAPRASZAMY na pierwszy turniej tego sezonu szkoleniowo – turniejowego. Startujemy od rozgrywek online.

Szczegóły poniżej.

 

 

INTERNETOWE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
LUKKS KIELCE w SZACHACH

TURNIEJ Z dodatkową KLASYFIKACJĄ dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH

 • Organizatorzy:

Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Kielce

Akademia Dziecięca & Kawiarenka Rodzinna w Kielcach

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 • Cel rozgrywek

-Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

-Podnoszenie umiejętności szachowych wśród zawodników

 • Termin i miejsce rozgrywek

5.09.2020 r. (sobota) godz. 10:00 na serwerze chess.com.

 • Zgłoszenia do zawodów – PROCEDURA REJESTRACYJNA
 1. Założenie konta na stronie chess.com
 2. Po rejestracji na stronie chess.com należy:

wybrać w menu po lewej stronie POŁĄCZ

wyszukać klub – Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS

– kliknąć – DOŁĄCZ

LINK do strony turnieju: https://www.chess.com/live#t=1539628

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 03.09.2020 roku do godziny 20:00

Rejestracja do turnieju poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://szachowa-akademia.pl/turniej/
Uwaga!
Osoby niepełnosprawne zobligowane są do dołączenia (w formularzu) skanu zaświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność. Dokument ten można także załączyć mailowo na adres: biuro@lukks.org.pl (podając także konkretne informacje z formularza imię i nazwisko, datę urodzenia, nick do chess.com)

 1. W dniu turnieju należy zalogować się najpóźniej do godziny 9:45, następnie wybrać turniej i dołączyć do zawodów.

UWAGA!
Nie dołączenie do turnieju w odpowiednim czasie może skutkować brakiem możliwości udziału w tym turnieju.

 

 • Udział w turnieju jest bezpłatny.

 

 • System rozgrywek i tempo gry
  Zawody zostaną rozegrane w 1 grupie z późniejszym podziałem na poszczególne kategorie.
  9 rund, system kojarzeń – szwajcarski, tempo gry 10 minut.
  System rozgrywek może zostać zmodyfikowany zależnie od liczby uczestników.
  Kojarzenia oraz kolejność na liście startowej określona zostanie wg rankingów i zasad chess.com.

 

 • Nagrody:
Miejsce Do lat 10 Do lat 15 Open Grupa zawodników niepełnosprawnych
I puchar – nagroda rzeczowa – dyplom
II
III
IV nagroda rzeczowa – dyplom
V

 

DODATKOWE NAGRODY:

 • dla najmłodszego zawodnika
 • dla najmłodszej zawodniczki
 • dla najlepszej uczestniczki turnieju w każdej grupie
 • dla najmłodszego zawodnika z orzeczeniem o niepełnosprawności

Nagrody nie są łączone.

WYNIKI TURNIEJOWE
zostaną opublikowane – na stronie lukks.org.pl – w aktualnościach – w dniu turnieju do godziny 16:00.

WRĘCZENIE NAGRÓD przewidziane jest 05.09.2020 o godzinie 18:00
w siedzibie klubu LUKKS Kielce – ul. Piekoszowska 54, 25-635 Kielce

W sytuacji nieobecności na zakończeniu turnieju – nagrody będą do odbioru do 30.09.2020 r. – po wcześniejszym uzgodnieniu.

 • Sędziowanie:

Sędzią głównym turnieju jest Anna Kot.

 • DODATKOWE INFORMACJE

 

 • Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
 • Akceptację regulaminu,
 • Utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
 • Korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
 • Przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie .
 • Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.
 • Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane,
 • Zawodnicy zobowiązani są przestrzegać zasady fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz brak korzystania z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywanych partii,
 • Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej – 5.09.2020 r. do godziny 16:00,
 • Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za używanie „niedozwolonego dopingu”, po uprzednim sprawdzeniu jego partii, oraz ma prawo do podania tego faktu do publicznej wiadomości. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją zapisów Komunikatu Organizacyjnego.

Organizatorzy

Zarząd LUKKS Kielce