Poznaj nas

Jesteśmy grupą działaczy z kieleckiego środowiska sportowego i Świętokrzyskiego Związku Szachowego, która w 2010 roku  postanowiła zjednoczyć swoje siły i wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenia na polu działalności klubowej poprzez założenie Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego LUKKS
Inicjatywę naszą wsparło wielu działaczy z terenu województwa świętokrzyskiego – m.in. Kielc, Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego, Końskich, a także małopolskiego (głównie Kraków).

W planach głównych rozwoju organizacji jest powstanie nowych sekcji i oddziałów wraz z włączeniem nowych dyscyplin. Jesteśmy również  organizatorami wielu imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym, bierzemy udział w programach profilaktycznych, a nasi zawodnicy startują w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.

Skład zarządu:

PREZES – Anna Kot
SKARBNIK – Stanisław Duliński,
SEKRETARZ – Jarosław Bem
CZŁONKOWIE – Ewa Gibalska, Anna Łabęcka

KOMISJA REWIZYJNA
Bogumiła Czerwiec, Andrzej Pałosz