Zajęcia szachowe

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach szachowych zapraszamy do kontaktu.

Nowy sezon szkoleniowy – jak co roku – rozpoczynamy we wrześniu.

Zajęcia organizowane przez nasz klub odbywają się w nowej – głównej siedzibie klubu, przy ulicy Piekoszowskiej 54 w Kielcach, oraz licznych filiach w wielu miejscowościach w województwie świętokrzyskim.

Czas jednorazowego spotkania przy szachownicy uzależniony jest od wieku, umiejętności uczestnika zajęć, waha się od 0,5h (przedszkolaki) do 3h (grupa zaawansowana).

Prowadzimy zajęcia indywidualne, grupowe (6-12 osób) oraz zespołowe (dla bardziej doświadczonych zawodników) w formie wykładów.

W ramach warsztatów organizujemy także spotkania plenerowe, zgrupowania, jak również akcje szachowo – sportowo – rekreacyjne.
Szachowe lekcje są przekazywane w formie jak najbardziej korzystnej dla najmłodszych, czy starszych odbiorców – treści podawane są ciekawie i zawsze połączone z praktycznym działaniem.

Zapraszamy.