Aktualizacja zawodników klubowych

Przez najbliższy miesiąc planujemy aktualizację bazy szachistów zarejestrowanych w Ludowych Uczniowskim Katolickim Klubie Sportowym.

Informujemy, że z racji braku aktywności wybranych zawodników tj. nieuczęszczanie na zajęcia, brak reprezentacji klubu w turniejach, konkursach itp. zawodnicy zostaną usunięci z listy zawodników klubowych.